Anca-Maria Bercaru, Lidija Čolević – Exerciții de gramatică sârbă. Fonetica

Anca-Maria Bercaru, Lidija Čolević – Exerciții de gramatică sârbă. Fonetica

A apărut la Editura Universității din București volumul Exerciții de gramatică sârbă. Fonetica, publicată de lect. dr. Anca-Maria Bercaru, cadru didactic al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, și lect. drd. Lidija Čolević din Serbia.

„Lucrarea abordează într-o manieră concisă și accesibilă problemele majore ale foneticii sârbe, căutând să îmbine punctele de vedere tradiționale cu orientările cele mai noi în descrierea conceptelor fonologice ale limbii sârbe și principiile de organizare a acesteia. Culegerea este elaborată în concordanță cu programa cursului de Structura limbii sârbe. Fonetică și fonologie. Culegerea se adresează studenților și masteranzilor care studiază limba sârbă, ca suport la cursul teoretic, ori la practica limbii, profesorilor de limbă sârbă, precum și altor persoane interesate în însușirea corectă a structurilor fonologice specifice limbii sârbe.

Prezenta culegere de exerciții structurată pe noțiuni de fonetică și fonologie aplicată constituie prima încercare de acest fel, atât din țară, cât și din străinătate. Primul capitol al lucrării oferă informații generale cu privire la evoluția limbii sârbe contemporane de-a lungul timpului. Capitolul următor este teoretic sintetic în variantă bilingvă și tratează inventarul fonetic și sistemul fonologic al limbii sârbe. Dată fiind importanța și complexitatea accentului în limba sârbă, implicarea sa în paradigmatica nominală și verbală, autoarele au introduc câteva considerații asupra acestei probleme. În economia lucrării însă au un loc aparte exercițiile, care sunt concepute într-o manieră modernă, atractivă și diversificată, în concordanță cu cadrul teoretic aferent, au rolul de a aprofunda legile de bază al sistemului fonetic ale limbii sârbe. În final sunt prezentate sub formă de tabele sintetice recapitulative toate procesele, trasformările fonetice și excepțiile specifice limbii sârbe. Considerăm că elaborarea și publicarea unor asemenea suporturi didactice ori lucrări simlare și în alte limbi este mai mult decât benefică în însușirea unei limbi străine.” (prof. dr. Octavia Nedelcu)

Referință: Bercaru, Anca-Maria; Čolević, Lidija, Exerciții de gramatică sârbă. Fonetica, București, Editura Universității din București, 2013.


2 comentarii to “Anca-Maria Bercaru, Lidija Čolević – Exerciții de gramatică sârbă. Fonetica”

  • Alexandra

    De unde as putea face rost de aceasta carte?

    • Alina

      Puteti cumpara cartea de la libraria editurii Universitatii din Bucuresti din holul Facultății de Istorie, B-dul Regina Elisabeta 4-12, tel: 021.314.35.08, interior 2125.

Lasa un comentariu